O Nas


Informacje o parafii

Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Dekanat Zielona Góra pw. św. Jadwigi

Odpust 24 maja
Wiernych: 2600
Kronika Parafii od 1987 r.
Data erekcji Parafii: 26-08-1989 r.
Księgi metrykalne od 1987 r.

29-09-1986 r. utworzono wikariat samodzielny. Został on wyłoniony z parafii Racula. Miesiąc później rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę kościoła w Starym Kisielinie. Uzyskano je dopiero w 1993 r. Doniosłym wydarzeniem parafialnym było nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1992 r.

Kościół został poświęcony w 1999 roku.
Parafia obejmuje swoim zasięgiem dzielnice Zielonej Góry - Stary Kisielin i Nowy Kisielin (2 km)

Proboszcz : Ksiądz Proboszcz Kanonik dr Andrzej Brenk (od 01-08-2005 r.)
Poprzedni proboszcz : ks. kan. Ryszard Grabarski od 26-08-1986 r. do 31-07-2005 r.

O NasO NasO NasO Nas
O NasO NasO NasO Nas
O NasO NasO NasO Nas

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
ul.Stary Kisielin - Św. Floriana 2
66-002 Zielona Góra

Telefon: 68 329 93 63
Ksiądz Proboszcz Kanonik Dr Andrzej Brenk

poczta strony internetowej: poczta@parafia-kisielin.pl
poczta kwartalnika "Głos Kisielina": glos.kisielina@wp.pl

Biuro Parafialne czynne w soboty w godzinach: od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00

NIP: 973-069-16-36
REGON: 040119632
Konto bankowe: I Oddział PKO Zielona Góra nr 75 1020 5402 0000 0002 0129 8025