Niedziela, 16 Czerwiec 2024, Msze Św. dzisiaj: w Starym Kisielinie - 8:00, 11:30, 18:00w Nowym Kisielinie - 10:00
w Starym Kisielinie:2024-06-17 Poniedziałek - 07:002024-06-18 Wtorek - 18:002024-06-19 Środa - 18:002024-06-20 Czwartek - 18.002024-06-21 Piątek - 08:00, 18:002024-06-23 Niedziela - 8:00, 11:30, 18:00
w Nowym Kisielinie:2024-06-22 Sobota - 18:002024-06-23 Niedziela - 10:00
W pierwszy czwartek miesiącaw Starym Kisielinie: 18:00

Zapraszamy Grupę Modlitewną Przyjaciół Paradyża,
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
oraz RÓŻĘ RÓŻAŃCOWĄ MĘSKĄ
na zmianę tajemnic żywego różańca o godz. 17.30.

W pierwszy piątek miesiącaw Starym Kisielinie: 18:00w Nowym Kisielinie: 17:00

Zapraszamy do kościoła w Starym Kisielinie
Członków Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy św. Faustyny na modlitwę przy relikwiach św. Faustyny o godz. 17.30, a następnie Eucharystię i adorację o godz. 18.00.
odwiedziny chorych w domach o zwykłej porze.

W pierwszą sobotę miesiącaw Nowym Kisielinie: godz. 18:00

Zapraszamy do kościoła w Nowym Kisielinie
do wspólnej modlitwy ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

godz. 17.30 Różaniec
godz. 18.00 Msza św.
(eucharystia, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.)

Informator


Caritas


Magazyn Parafialnego Zespołu Caritas jest czynny w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.30
Adres:
ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 50
66-002 Zielona Góra
Konto: PKO BP S.A. I o/ Zielona Góra nr 42 1020 5402 0000 0302 0118 5370
NIP: 973-08-10-199
REGON: 210009263-00347


Kawiarenka parafialna


W piątek zapraszamy do kawiarenki parafialnej:
na godz. 16.00 dzieci na spotkanie oazy Dzieci Bożych.
na godz. 18.00 młodzież zapraszam na spotkanie oazowe


Kwartalnik "GŁOS KISIELINA"


„Głos Kisielina” to kwartalnik wydawany od stycznia 2008 r. przez parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina.
Swoim zasięgiem obejmuje Stary i Nowy Kisielin, wychodzi w nakładzie do 300 egzemplarzy.
Redaktorem naczelnym od początku powstania pisma jest ks. kanonik dr Andrzej Brenk.
W skład redakcji wchodzi kilkunastoosobowa grupa młodzieży w wieku 12-19 lat, a doraźnie współpracuje z nami kilkudziesięciu mieszkańców.
e-mail: glos.kisielina@wp.pl

W kwartalniku znajdują się rubryki stałe:
słowo redaktora naczelnego (rubryka najpoczytniejsza),
aktualności z każdego mijającego kwartału,
porady prawno-społeczne,
porady lekarskie,
wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, z myśliwymi, leśniczymi, wędkarzami, pilotami, przedsiębiorcami, społecznikami.


Poradnictwo Rodzinne

Poradnia Rodzinna przy Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych prowadzi nauczyciel naturalnego planowania rodziny p. Jan i Ania Wojciechowscy
spotkania prowadzone są indywidualnie
Kontakt: tel. 603 584 510


Punkt Społeczno - Prawno - Konsultacyjny

Konsultacje prawne przy parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16.30 do 17.30
ul.Stary Kisielin św. Floriana 2


Sportowy Klub Parafialny „KISIELIN”


Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju współpracę i zapraszamy na zajęcia wszystkie dzieci również z okolicznych miejscowości, które chcą w sposób aktywny i ciekawy spędzić wolny czas na świeżym powietrzu wśród rówieśników pod fachowym okiem instruktorów
na treningi piłki nożnej, które odbywają się na hali w Drzonkowie w każdy piątek o godzinie 17.00.
Dodatkowe informacje i możliwość skonsultowania dojazdu pod numerem telefonu 665 480 756 (Marek Rakowski - trener) lub 511 586 839 (Zbigniew Bania)
Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.


Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina


Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Stary Kisielin.
działamy przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie.
prowadzimy działalność w szczególności na rzecz społeczności lokalnej Starego Kisielina i Nowego Kisielina.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami) i prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Celem SPK jest m. innymi walka z bezrobociem, ochrona przyrody i środowiska, aktywizacja środowiska wiejskiego, szerzenie sportu i kultury fizycznej, organizowanie wolontariatu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.


Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Iskierka"

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 13.30 - 17.30
Adres: 66-002 Zielona Góra
ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 50


Filia Biblioteki Publicznej w Starym Kisielinie


Filia Biblioteki Publicznej w Starym Kisielinie jest czynna w dniach:
Poniedziałek: 11:00 - 19:00
Wtorek: 11:00 - 19:00
Środa: 11:00 - 19:00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 11:00 - 17:00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego i Starego Kisielina do Biblioteki i czytelni