Parafialny Zespół Caritas


Caritas to parafialny zespół ludzi - wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem służą potrzebującym pomocy.

Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest działalność charytatywna, niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie, dla których prowadzimy magazyny żywnościowy i odzieży używanej. Każdego roku z pomocy żywnościowej skorzystają osoby dla których wydano wiele kilogramów żywności oraz odzieży używanej. Przeprowadzamy zbiórki żywności na święta, szczególną uwagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi.

Współpracujemy z Klubem Honorowych Dawców Krwi "Ognik", działającym przy OSP Stary Kisielin poprzez pomoc w organizacji i przeprowadzaniu akcji poboru krwi. Realizacja naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy 11 osób oraz współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra i ofiarom materialnym Grona Wspierających Ubogich oraz sponsorów. Współorganizujemy festyny i imprezy okolicznościowe na terenie naszej parafii.
Prezes PZC, Jadwiga Wąsik


prowadzimy świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w której przebywa wiele dzieci,
korzystających również z dożywiania.
organizujemy kolonie i półkolonie w czasie wakacji, wyjścia do teatru i na basen


Caritas służy pomocą w poniedziałki w godzinach 16.00-17.30

Magazyn Parafialnego Zespołu Caritas jest czynny w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.30.

Adres:
ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 50
66-002 Zielona Góra
Tel. 68 325 85 49

Nr konta: PKO BP S.A. I o/ Zielona Góra 42 1020 5402 0000 0302 0118 5370
NIP: 973-08-10-199
REGON: 210009263-00347


PZC pomaga także seniorom organizując:
Spotkania opłatkowe, Wyjazdy rehabilitacyjno-zdrowotne nad morze,
Pielgrzymki do Częstochowy, Niepokalanowa, Rokitna.
Jak również integruje społeczeństwo Starego i Nowego Kisielina poprzez wyjazdy w góry do Zakopanego

Parafialny Zespół CaritasParafialny Zespół Caritas
Parafialny Zespół CaritasParafialny Zespół Caritas